Referat af Generalforsamlingen 21/9-22

Valg af dirigent. Åge Feddersen blev foreslået og han modtog valget med et bifald. Han konstaterede at generalforsamlingen er indkaldt i tide ved skriftlig henvendelse til medlemmerne d. 31/8 2022- Fra vedtægterne: Den ordinære generalforsamling, der er foreningens...