Bestyrelse

Medlemmer i bestyrelsen

Bestyrelsen

Textilforeningens bestyrelse består af indtil 9 medlemmer, som vælges på den årlige generalforsamling. Valgperioden er 3 år, således at 3 bestyrelsesmedlemmer er på valg hvert år. Bestyrelsen varetager foreningens daglige drift og er ansvarlig for foreningens økonomi. Bestyrelsen udnævner medlemmer af de stående udvalg og nedsætter ad hoc udvalg til løsning af særlige opgaver. Bestyrelsen behandler forslag fra udvalgene såsom hvervekampagner, informationsaktiviteter, virksomhedsbesøg og andre arrangementer. Bestyrelsen er ansvarlig for Textilforeningens årlige generalforsamling.

Textilforeningens bestyrelse:
Bent Mikkelsen (formand)
Michael Skov
Ebbe Sørensen
Jonna Nytoft Lindberg (kasserer)
Hanne Brogaard Fenger (næstformand)