1. Valg af dirigent.
 • Åge Feddersen blev foreslået og han modtog valget med et bifald.

Han konstaterede at generalforsamlingen er indkaldt i tide ved skriftlig henvendelse til medlemmerne d. 31/8 2022-

Fra vedtægterne: Den ordinære generalforsamling, der er foreningens højeste myndighed, afholdes hvert år i september måned og indvarsles mindst 14 dage i forvejen ved skriftlig henvendelse til medlemmerne …

 • Generalforsamlingen er beslutningsdygtig, da vi er 39 deltagere.

 

 1. Beretning om foreningens virksomhed i det forløbne år.

Formandens beretning lagde ud med at det er dejligt at se så mange og især nogle nye hoveder- velkommen!

Vi fylder 80 år i år – det er d. 7. november 2022, og det har vi planer om at fejre d 9. november

Vi har haft en aktivt år- trods lidt corona i foråret.

Der har været mange deltagere til alle aktiviteterne. Det er rigtig tilfredsstillende.

 

 • 15/9 2021 Besøg hos Dilling i Sunds – efterfølgende generalforsamling på Søgården- 32 medlemmer deltog
 • 13/10 2021 besøg hos Billig arbejdstøj i Spjald+ spisning på Brasseriet efterfølgende
 • 23/11 2021 besøg hos D M & T + Julefrokost på Gastro 13- 24 deltagere
 • 2/3 2022 besøg hos Skandinavisk tekstil kemi i Brande- de var vært ved et tragtement- ca 20 deltog
 • 19/4 2022 besøg hos STS i Troldhede, med lidt mad efterfølgende- 25 deltagere
 • 15/6 2022 besøg hos Sika- 17 deltog

 

De næste Arrangementer vi har fået bekræftet, er flg.

 • Onsdag d. 26/10 kl. 17 Dilling faveri- vi mødes på markedspladsen i Herning kl 16 – hvor der afgår bus
 • Onsdag 9/11 kl. 17:30 hos Noli-til 80-års fødselsdag- med lækker mad og foredrag
 • Kvadrat i Ebeltoft er booket onsdag d.14/6 2023 Kl. 16.00 2023.

 

 • Formandens beretning blev godkendt

 

 1. Aflæggelse af regnskab for det forløbne år.

Kassere gennemgik regnskabet.

 • Vi er stadig formuende trods et stort underskud i år.
 • Vi har i bestyrelsen ønsket at de aktive medlemmer tilgodeses ved arrangementerne, derfor har vi valgt at lave mange med bespisning og næsten ingen deltager betaling.

Der betyder at uden de store indtægter og med dyr generalforsamling samt julefrokost og vores udgift til web, så havner vi igen i et underskud.

Derfor har vi et stort underskud i år på 32.391,39 kr.

Underskuddet forventes ikke at bliver ikke mindre næste år, hvor vi vil holde fødselsdagen.

 • Vores fonde:

Tekstilteknisk fond har eksisteret siden 1945 og fået midler fra en mester forening og er derfor ikke let at nedlægge, som man ellers har ønsket. Der fortsættes med at anvende midlerne efter vedtægterne som hidtil. Vi har ikke doneret nogle penge væk i indeværende år.

Bladfonden har nu 84,17kr. i egenkapital – bladfonden er fra dengang vi selv udgav et blad, hvor der var et overskud. Disse midler er nu brugt til at opretholde vores hjemmeside med.

Vi kan ikke lige nedlægge fondene med de vedtægter vi har nu. §14 beskriver formålene med fondene. Vi prøver at undersøge mulighederne.

Samlet set: Vi har et stort underskud, men vi har stadig penge til mange år endnu.

Vi fik en ingen påtegninger af revisorerne, alle bilag er nøje gennemgået.

 1. Behandling af indkomne forslag fra medlemmer og bestyrelsen, herunder fastsættelse af kontingent

Ingen ændring af kontingent. Bifaldt

 

 1. Valg af bestyrelsesmedlemmer og bestyrelsessuppleant i henhold til §6, 2 revisorer og 1 revisorsuppleant. 2 bestyrelsesmedlemmer er på valg.

Hanne Fenger, Jonna Lindberg Peder Mørup er på valg- modtager genvalg- det blev bifaldt

 

Ordstyreren spørger om der er andre, der har lyst til at komme ind i bestyrelsen- det er ikke tilfældet.

 1. valg af revisorer

Revisor Bruno Gade Nielsen og Jørgen Nilsen blev genvalgt med bifald

Der blev talt om hvordan vi evt. kan tiltrække nye medlemmer og hvad vi har gjort de seneste år. Man vil forsøge med at man gratis kan tage et ikke medlem gratis med ved arrangementet hos Dilling, således man kan vise andre hvad vi laver.

Der blev opfordret til at vi til fødselsdagen brugere få minutter på at gennemgå hvordan man betaler/melder sig til arrangementer

Vi vil prøve at være lidt mere aktive på FB og Instergram.

Dirigenten afsluttede med at nedlægge sit arbejde og modtog et bifald.

 

Referent Jonna Lindberg