Tormod ,der var uddannet civilingeniør, var indtil sin pensionering ansat på Teknologisk Institut, hvor han beskæftigede sig med projekter indenfor flere områder  af tekstilforædlingen. På Instituttet og ude i tekstilbranchen var Tormod kendt som en meget positiv og hjælpsom person. Havde Tormod ikke lige løsningen på et fagligt problem, blev den fundet senere!

Efter pensioneringen havde Tormod mange syns– og skønssager omkring  tekstil- og beklædningsfremstilling. Alle opgaver blev løst med stor grundighed og faglig indsigt

Tormod  var med da foreningens sjællandsudvalg blev dannet, og var  i mange år en del af dette udvalg. Tormod var senere sammen med fru Jytte en trofast gæst ved foreningens arrangementer indtil demensen helt tog over. Den sidste gang vi så Tormod var ved foreningens besøg på Dansk Design Museum i København i 2015.

Æret være hans minde.

Textilforeningen