Foreningens historie

Læs hvordan foreningen blev til

Foreningens historie

Midt under 2. verdenskrig, i maj 1942, mødtes en række teknikere med tilknytning til den danske tekstilindustri for at drøfte et nærmere samarbejde. Resultatet blev, at man ville danne en forening ”for fremme af det kollegiale samarbejde mellem teknikere i textilindustrien”.

Bestræbelserne førte til, at ”Danmarks Textiltekniske Foreningen” blev dannet ved en stiftende generalforsamling den 7. november 1942 i Ingeniørhuset i København. Foreningen havde fra starten 53 personlige medlemmer og 15 firmaer tegnede sig som støttemedlemmer.
Foreningen var fra starten stærkt optaget af at få gang i dansk forskning på tekstilområdet. Foreningen var derfor én af initiativtagerne til oprettelsen af Dansk Textilforskningsinstitut allerede i 1944. Instituttet videreføres i dag som en afdeling på Teknologisk Institut under navnet Teknologisk Institut Tekstil.
I 1990 fusionerede foreningen med Dansk Beklædningsteknisk Forening, og den fusionerede forening fik navnet Textil & Beklædningsteknisk Forening.
I 2003 skiftede foreningen endnu en gang navn til det nuværende Textilforeningen. Formålet med navneskiftet var at signalere, at foreningen ikke kun er en forening for teknikere, men for alle med tilknytning til tekstil- og beklædningsbranchen.
Foreningens aktiviteter har igennem årene været talrige, men virksomhedsbesøg, foredrag og rejser til messer og konferencer har været gennemgående temaer. Information til medlemmerne har ligeledes været en vigtig opgave for foreningen. Allerede i 1943 udkom det første medlemsblad, som i forskellige udformninger blev fastholdt frem til 2002. I dag varetages kommunikationen til medlemmerne fortrinsvis via mails samt via denne hjemmeside.
I dag fungerer Textilforeningen som et fagligt og socialt netværk for personer tilknyttet den danske tekstil- og beklædningsbranche. Aktiviteterne koncentrerer sig om virksomhedsbesøg, foredrag, socialt samvær og videndeling.