Generalforsamling

8/09/2020 16:30

Vestergade 20 - 7400 Herning

Kategori:

Beskrivelse

Til Textilforeningens medlemmer

Vi har valgt efter en kort Corona pause i vores aktiviteter at invitere til den årlige generalforsamling i Tekstilforeningen. Arrangementet afholdes selvfølgelig under hensyntagen til Corona. Vi mødes 8. september 2020 kl 16.30. Vi mødes på Tekstilmuseet, Vestergade 20, Herning til guidet tur i den nye udstilling og fortællinger om da tekstilindustrien i 50érne ændrede Midtjylland.

Generalforsamling i Textilforeningen

Vi er alle klar til noget mad på Hotel Eyde, Torvet 1, Herning kl. 19:00 i et passende mødelokale, hvor generalforsamlingen efterfølgende vil finde sted.
ALT dette er gratis for medlemmer og deres ledsager

Fra vedtægterne:
Den ordinære generalforsamling, der er foreningens højeste myndighed, afholdes hvert år i september måned og indvarsles mindst 14 dage i forvejen ved skriftlig henvendelse til medlemmerne med angivelse af dagsorden, der skal omfatte mindst følgende punkter:

DAGSORDEN

 1. Valg af dirigent.
 2. Beretning om foreningens virksomhed i det forløbne år.
 3. Aflæggelse af regnskab for det forløbne år.
 4. Behandling af forslag fra medlemmerne og bestyrelsen, herunder fastsættelse af kontingent for personlige medlemmer.
 5. Valg af bestyrelsesmedlemmer og bestyrelsessuppleant i henhold til § 6, 2 revisorer og en revisorsuppleant.

Forslag fra medlemmerne, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, må være bestyrelsen i hænde senest 8 dage forinden.
Kontakt da venligst Formanden Bent Mikkelsen på mail:bm@nmtrikotage.dk

Tilmelding senest tirsdag den 1. september 2020, men gerne før. Tilmelding sker her – på textilforeningens hjemmeside.

Seniormedlemskab (12 mdr.)

150.- /årligt

 • Medlemskab til dig over 63 år
 • Adgang til at deltage i vores begivenheder
 • 2 biletter pr. event

Tilmeld

Alm. Medlemsskab (12 mdr.)

300.- /årligt

 • Medlemskab til dig, som ikke er firma, senior eller studerende.
 • Adgang til at deltage i vores begivenheder
 • 2 biletter pr. event

Tilmeld

Firmamedlemskab (12 mdr.)

600.- /årligt

 • Medlemskab til firmaer
 • Adgang til at deltage i vores begivenheder
 • 5 biletter pr. event

Tilmeld

Studerende Medlemskab (12 mdr.)

50.- /årligt

 • Medlemskab til dig, som er studerende.
 • Adgang til at deltage i vores begivenheder
 • 2 biletter pr. event

Tilmeld